Témáink archívuma

A témák részletesebb megtekintéséhez kérem kattintson a címre.

2007. március :

Március hónapban témánk az előző hónaphoz kapcsolódóan az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2007. február :

Február hónapban témánk az előző hónaphoz kapcsolódóan azon rendelet (189/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet), melyből kiderülnek a Veszélyes anyagok és készítmények nem bejelentésének következményei.

2007. január :

Januárhavi témánkban megtekinthető volt a Veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályaival kapcsolatos dokumentum.

2003. október :

E hónapban kérem tekintse meg partnerlistánkat, hogy mely cégekkel állunk szakkereskedői kapcsolatban országszerte, illetve melyek azok az intézmények amelyekbe a Diversey már kiépítette a HACCP rendszert.

2003. augusztus :

A kórházakban, rendelőintézetekben a hatékonyságra való igény fokozottan jelentkezik a tisztítás és fertőtlenítés terén is. Ehhez nyújt segítséget a "Tudatos takarítás" címû kiadványunk.
> letöltés ~ 0,5MB pdf documentum

2003. július :

A HACCP rendszer és módszer - a közhiedelemmel ellentétben - nemcsak a konyhák és vendéglátóipari egységek higiéniájára vonatkozik, de létezik HACCP az élelmiszer-feldolgozás valamennyi területén, a borászatokban, sőt a mosodákban is. Ebben a hónapan a borászatok HACCP-je a táma, ehhez ajánlunk segádanyagot és termékeket.
> letöltés ~ 2MB pdf documentum

2003. június :

Júniius hónapan a borászatok HACCP-je a táma, ehhez ajánlunk segádanyagot és termékeket.

2003. március :

Az Egészségügyi Minisztérium 52.390/1985/EÜ.K.21./EÜM számu Szakmai Irányelve közegészségügyi szabályokról szóló 9/1985. /X.23./EÜM-BkM számú együttes rendelethez.

2003. január :

A fogyasztók végre megkapták az információhoz való jogot; Az Európai Unióban életbe lépett a világ legszigorúbb szabályozása a génmanipulált élelmiszerekkel kapcsolatban.

2002. december :

A veszélyes anyagok bejelentése

2002. november :

75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet a klasszikus sertéspestis és az afrikai sertéspestis elleni védekezésről

2002. október :

Félnünk kell-e az ételtől?

2002. szeptember :

"BLINDEKUH" - Vakétterem.

2002. augusztus :

A HACCP az Európai Unio-ban.

2002. július :

Együttmûködés a minőségbiztosítás területén.

a lap tetejére